Strona Joanny ZIelińskiej

Blog

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego

Przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków

Spadek – oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Rozwód – nie taki diabeł straszny

Negatywne przesłanki rozwodowe – gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny

Negatywne przesłanki rozwodowe – sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego

Negatywne przesłanki rozwodowe – dobro wspólnych małoletnich dzieci

ROZWÓD – warunki formalne

Majątek wspólny małżonków

Unieważnienie małżeństwa