Strona Joanny ZIelińskiej

Podział majątku Łódź

Podział majątku

Podział majątku polega na wyjściu małżonków z ustawowego ustroju wspólności majątkowej i przyjęciu modelu rozdzielności majątkowej. Można tego dokonać na dwa sposoby – w drodze umowy zawartej przed notariuszem albo w toku postępowania sądowego. Ten drugi obszar to jedna z moich głównych specjalizacji.

Podział majątku przed rozwodem to popularnie zwana intercyza. Stanowi ona częsty wybór w sytuacji, gdy jeden z małżonków prowadzi ryzykowną działalność gospodarczą i chce zabezpieczyć drugiego ze współmałżonków przed ewentualną odpowiedzialnością za długi.

Podział majątku po rozwodzie może być dokonany w toku sprawy o rozwód, ewentualnie jako odrębne postępowanie sądowe, jeśli sąd uzna, że połączenie tych dwóch kwestii prowadziłoby do nadmiernego przedłużenia postępowania.

Zakres prowadzonych przeze mnie spraw:

Porady prawne w zakresie umownego podziału majątku,
Reprezentowanie w sprawie sądowej o podział majątku (z rozwodem lub bez),
Reprezentowanie małżonków w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
Sporządzanie wniosku wszczynającego postępowanie, składanie środków odwoławczych, zastrzeżeń do opinii biegłego i innych pism procesowych w zależności od etapu sprawy.

Co mnie wyróżnia?

Skutecznie chronię majątek swoich klientów przed zadłużeniem

Prowadzenie działalności gospodarczej niekiedy wiąże się ze znacznym ryzykiem, dlatego zawsze wyjaśniam swoim klientom ryzyko związane z własnym biznesem i korzyści płynące z umownego podziału majątku przed rozwodem.

Zaangażowanie w każdą prowadzoną sprawę

Podział majątku po rozwodzie w wymierny sposób przekłada się na zamożność każdego z małżonków, dlatego zawsze staram się działać w najlepszym interesie swojego klienta tak, aby otrzymał on wszystkie należne mu aktywa.

W każdej sprawie walczę do samego końca

Postępowanie sądowe o podział majątku po rozwodzie potrafi trwać bardzo długo i często idzie w parze z koniecznością dopuszczenia dowodu z opinii biegłego. Wierzę, że nigdy nie jest za późno, aby walczyć o pozytywne rozstrzygnięcie dla mojego klienta i wykorzystuję w tym celu wszystkie możliwości przewidziane prawem.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy