Strona Joanny ZIelińskiej

Ustalenie miejsca pobytu dziecka Łódź

Podział opieki po rozwodzie lub separacji

Wiele rozwodów, separacji bądź rozpadów związków nieformalnych wiąże się z określeniem warunków i zasad wspólnego wychowywania dziecka. Gdy jeden z partnerów wyprowadza się, pojawia się kwestia ustalenia podziału opieki nad dzieckiem. O tym, komu zostanie przyznana władza rodzicielska po rozwodzie lub w trakcie separacji i w jakim wymiarze decyduje sąd. Może ograniczyć albo nawet całkowicie zawiesić władzę matki lub ojca. W takim wypadku miejsce pobytu dziecka jest takie same jak opiekuna sprawującego władzę.

Co mnie wyróżnia?

Ponad 20 lat doświadczenia

Przejrzyste zasady współpracy

Indywidualne podejście do klienta

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy

Równy podział opieki

Jeśli pozwalają na to warunki, niektórzy po rozwodzie czy w trakcie separacji decydują się na spisanie porozumienia wychowawczego, w którym sprawy rodzinne są dokładnie ustalone i zawierają szczegółowe informacje, np. czas pobytu w miejscach zamieszkania u każdego opiekuna, podział opieki podczas ferii i wakacji i podział kosztów utrzymania. W takim wypadku sąd powierza władzę rodzicielską i matce, i ojcu. Wtedy ustalenie miejsca pobytu zależy od tego, czy dziecko przebywa na stałe u ojca, czy matki. Spór pojawia się, gdy podział opieki jest równy i nie udaje się dojść do porozumienia w kwestii ustalenia miejsca pobytu.

Decyzje sądu

Każdemu z opiekunów przysługuje prawo do złożenia wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Wówczas sąd podejmuje arbitralną decyzję. Podczas postępowania sąd zapoznaje się z dokumentacją dostarczoną przez opiekunów, analizuje sprawy rodzinne, może też zalecić Rodzinnemu Ośrodkowi Diagnostyczno-Konsultacyjnemu przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Specjaliści Ośrodka na podstawie rezultatów badań wydają opinię. Jeśli opiekun zdecyduje się na zatrudnienie adwokata, jego zadaniem będzie złożenie pisma procesowego do sądu wraz z wyczerpującą argumentacją. Prawnik odpowiada też za odpowiednie przygotowanie klienta do wywiadu i badań w Ośrodku, zgromadzenie kompletnej dokumentacji dotyczącej spraw związanych z rozwodem lub separacją oraz doradzanie na każdym etapie postępowania.