Strona Joanny ZIelińskiej

Zachowek Łódź

Zachowek

Zachowek to instytucja z zakresu prawa spadkowego, z której mogą skorzystać osoby najbliższe dla spadkodawcy. Jej celem jest zabezpieczenie majątku, który przypadłby w drodze dziedziczenia ustawowego, testamentowego, ale także poprzez inne działania jak darowizna lub zapis.

Zachowek przysługuje ściśle określonej grupie uprawnionych osób w wysokości odpowiadającej ułamkowi udziału spadkowego (w zależności od okoliczności będzie to połowa lub dwie trzecie udziału). Sprawy o zachowek toczą się przed sądem powszechnym w trybie procesowym.

Zakres usług

Pomoc w ustaleniu kręgu osób uprawnionych do zachowku,
Ustalenie prawa do zachowku i wysokości świadczenia,
Reprezentacja uprawnionych do zachowku przed sądem powszechnym,
Pomoc na etapie postępowania egzekucyjnego w odzyskaniu należnej kwoty.

Co mnie wyróżnia?

Doskonała znajomość przepisów, orzecznictwa i poglądów doktryny

Sprawy o zachowek wymagają kompleksowej analizy wielu dokumentów, zeznań świadków i zdarzeń, które często miały miejsce lata temu. Dzięki świetnej znajomości orzecznictwa jestem w stanie znaleźć dla swoich klientów optymalne rozstrzygnięcie.

Doświadczenie w stawaniu przed sądem powszechnym

Mam wieloletnią praktykę w reprezentowaniu swoich klientów przed sądami i zawsze podejmuję wszystkie działania procesowe w interesie swojego klienta, które mogą poprawić jego sytuację i uzyskać korzystne rozstrzygnięcie.

Biegłość w przygotowywaniu pism procesowych

Sprawami, które prowadzę, zajmuję się od etapu przedprocesowego aż po postępowanie egzekucyjne. Przygotowuję dla swoich klientów wezwania do zapłaty, pozew, odpowiedź na pozew i niezbędne pisma procesowe, a także wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy

Zachowek – najczęściej zadawane pytania

Jak domagać się zachowka?

Aby otrzymać należny zachowek, należy wystosować żądanie o zwrot części majątku do osób, którym zgodnie z testamentem została przyznana zbyt wysoka część spadku. Można zawrzeć z nimi pisemną ugodę. Jeśli z jakiegoś powodu zawarcie ugody nie jest możliwe, należy złożyć pozew do sądu. Jeśli, mimo decyzji sądu przychylnej najbliższym zmarłego, nie dostaną oni należnej kwoty, zostaje wszczęta egzekucja komornicza. Wybór najlepszej ścieżki do uzyskania części majątku zależy od wielu czynników i dobrze jest skonsultować się z prawnikiem, który przeanalizuje wszystkie możliwe opcje.

Jaką część majątku dostają bliscy?

O zachowek nie może ubiegać się rodzeństwo zmarłego, dalsi krewni, osoby wydziedziczone w testamencie, osoby uznane za niegodne dziedziczenie (przez np. zniszczenie testamentu) ani najbliżsi, którzy otrzymali darowizny odpowiadające wartości przysługującej im kwoty. Zachowek musi być wypłacony w formie pieniężnej – nie można domagać się nieruchomości ani ruchomości. Zstępnym, małżonkowi i rodzicom zmarłego przysługuje jedna druga wartości udziału spadkowego a dla małoletnich zstępnych oraz osób trwale niezdolnym do pracy ten ułamek wynosi dwie trzecie. Na wartość spadku składa się wszystko to, co pozostawił zmarły oraz darowizny, które przekazał. Rozpatruje się też, kiedy zmarły je przekazywał – czy było to przed narodzinami zstępnych lub przed zawarciem związku małżeńskiego, oraz czy wartość darowizny była wystarczająco wysoka, by brać ją pod uwagę.

Jakie są prawa najbliższych zmarłego?

Majątkiem zmarłego można rozrządzić na podstawie ważnego testamentu lub, jeśli nie został sporządzony, prawa spadkowego. Zdarza się jednak, że zmarły w testamencie nie uwzględnił najbliższych członków rodziny, zapisał im zbyt małą część majątku, albo za życia przekazał darowizny o wartości, która znacznie zmniejszyła masę spadkową. W takim wypadku polskie prawo zabezpiecza interesy bliskich i daje im prawo do zachowku, czyli do domagania się części majątku. Prawo to przysługuje zstępnym zmarłego (czyli dzieciom, wnukom, prawnukom, itd.), rodzicom oraz małżonkowi, o ile zmarły w chwili śmierci nie pozostawał z nimi w separacji ani nie wniósł pozwu o rozwód z wyłącznej winy małżonka.