Alimenty a zaspokajanie potrzeb rodziny

Alimenty a zaspokajanie potrzeb rodziny

Alimenty a zaspokajanie potrzeb rodziny

Bardzo często spotykam się z pytaniem, czy mogę żądać alimentów od mojego aktualnego małżonka?

Odpowiedź na tak zadane pytanie wymaga wyjaśnienia, co tak naprawdę oznacza zawarcie związku małżeńskiego. Małżeństwo to stosunek prawny istniejący w obrocie prawnym.

Adwokat Joanna Zielińska alimenty

Twierdzenie to u wielu może wzbudzić zdziwienie, jednak to prawda. Gdy wychodzimy za mąż lub się żenimy, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami tego uroczystego wydarzenia, które niewątpliwie pociąga za sobą szereg skutków prawnych. Gdy małżonkowie żyją w zgodzie, to w zasadzie nie zauważają zmian, które nastąpiły w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Natomiast w momencie, gdy powstają problemy związane z założoną przez nich rodziną, to okazuje się, że przysługują im konkretne prawa, ale też i obowiązki.

Jednym z podstawowych obowiązków małżonków jest obowiązek współdziałania. Chodzi tu przede wszystkim o utrzymanie rodziny, wzajemne wspieranie się. Jeżeli jeden z małżonków uchybi temu obowiązkowi, przyczyniania się do zaspokajania rodziny to wówczas drugi małżonek nie występuje z pozwem o alimenty, ale z pozwem o zasądzenie świadczenia w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. W tym miejscu śmiało, można stwierdzić, że tego typu sprawy to też sprawy rodzinne.

Pamiętajmy także, iż w sprawie o rozwód, jeden z małżonków również może wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia zaspokajania potrzeb rodziny. Ma to na celu zapewnienie na czas trwania procesu o rozwód środków pieniężnych na zwykłe utrzymanie rodziny. Jest to bardzo dobre posunięcie, gdyż obecnie sprawy o rozwód trwają czasem latami. Z chwilą orzeczenia rozwodu lub separacji obowiązek zaspokajania rodziny wygasa, jednak nadal aktualne jest żądanie zasądzenia alimentów. Można takie żądanie zamieścić w pozwie o rozwód lub po jego orzeczeniu, jeżeli zostaną spełnione przesłanki przewidziane w obowiązujących przepisach.

W jakiej wysokości alimentów można żądać?

Prawo Rodzinne Alimenty Adwokat Joanna Zielińska

Tutaj przepisy milczą. W uchwale z dnia 13 października 1976 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że chodzi o zapewnienie równej stopy życiowej małżonków, zaspokajanie potrzeb rodziny. Sąd orzekający będzie badał aktualną sytuację małżonka zobowiązanego i uprawnionego oraz wysokość uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia. Pamiętajmy także, że nie można żądać zaspokojenia potrzeb przeszłych, a jedynie przyszłych. Jest to kwestia skomplikowana i warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych, aby uzyskać dokładne informacje na temat obowiązków alimentacyjnych w Twojej sytuacji.

Na pewno na wysokość świadczenia będą miały również wpływ takie okoliczności jak liczba dzieci. Im więcej dzieci to świadczenie powinno być wyższe. Natomiast obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ustaje w wypadku, gdy małżonkowie żyją osobno lub gdy ich wspólne dzieci dorosłe wyprowadziły się z domu rodzinnego i się usamodzielniły. Trudno bowiem w takiej sytuacji twierdzić, że rodzina istnieje skoro to fikcja.

W jaki sposób są zaspokajane potrzeby rodziny?

Nie tylko poprzez łożenie środków pieniężnych, ale także osobiste starania o wychowanie dzieci, jak i praca w domu polegająca na praniu, sprzątaniu, gotowaniu itp. Powyższe sposoby mogą zostać uznane przez sąd za zaspokajanie potrzeb rodziny. Bardzo często mamy sytuację, gdyż żona nie pracuje zawodowo, a poświęca się wychowywaniu dzieci i prowadzeniu domu. Wówczas jej praca w domu musi być tak samo wartościowana, jak praca zawodowa męża. Do takiej sprawy musi się w zasadzie tak samo przygotować, jak do sprawy o alimenty. Zbierajmy faktury VAT, dokumenty, zaświadczenia, zgłośmy świadków oraz inne dowody, które pozwolą nam wygrać sprawę.

Prawo rodzinne
Adwokat Joanna Zielińska
Kancelaria Adwokacka
Oddziały Kancelarii:
ŁódźPabianiceBrzeziny
zadzwoń: 609 776 542

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu