Strona Joanny ZIelińskiej

Blog

7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozwodem

7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozwodem

Alimenty na żonę lub męża – kiedy przysługują i w jakiej wysokości?

Zrzeczenie się praw rodzicielskich co musisz wiedzieć

Dziedziczenie po rodzicach – zasady dziedziczenia majątku

Pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnim dzieckiem

Alimenty – podwyższenie i obniżenie

Kara umowna

Wypowiedzenie umowy najmu

Wspólnota mieszkaniowa prawa i obowiązki właścicieli lokali

Alimenty a zaspokajanie potrzeb rodziny

Zmiana kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Sprawa rozwodowa

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków w sprawie rozwodowej

Podział majątku małżonków a zwrot wydatków i nakładów

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich