Adwokat Joanna Zielińska

Intercyza, rozdzielność majątkowa

Intercyza, rozdzielność majątkowa

Co to jest intercyza?

Adwokat Joanna Zielińska – intercyza

INTERCYZA to małżeńska umowa majątkowa, można ją zawrzeć przed lub w trakcie trwania małżeństwa. Konieczność zawierania intercyzy jeszcze przed ślubem jest mitem – para może ją zawrzeć i zmienić, w dowolnym czasie, nawet już po ślubie.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przed ślubem to intercyza przedmałżeńska. Na mocy umowy/kontraktu można znieść ustawowy ustrój wspólności majątkowej i ukształtować ustrój majątkowy w sposób adekwatny do potrzeb małżonków. Zawarcie intercyzy nie ma wpływu na kwestię dotyczącą zaspokajania potrzeb rodziny, a także na obowiązek alimentacyjny.

Rodzaje intercyzy

Rozdzielność majątkowa

Małżonkowie znoszą ustawowy ustrój wspólności małżeńskiej, od tej chwili każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem. Celem rozdzielności majątkowej jest dowolne zarządzanie własnymi majątkami przez małżonków bez konieczności uzyskania zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań (np. kredyt, pożyczka, leasing).

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Zapewnia ochronę temu małżonkowi, który dorabia się wolniej, w przypadku ustania związku albo ustania rozdzielności, dochodzi do wyrównania dorobków. Podczas rozwodu, ten z małżonków, który w czasie trwania małżeństwa zgromadził mniejszy majątek, może żądać od drugiego stosownego wyrównania.

Rozszerzona wspólność majątkowa

Własność przedmiotów nabytych przez jednego z małżonków jeszcze przed ślubem zostaje rozszerzona na drugiego małżonka.

Ograniczona wspólność majątkowa

Adwokat Joanna Zielińska prawo rodzinne

Pewne przedmioty mogą zostać wyłączone ze wspólności i tym samym należeć wyłącznie do jednego z małżonków. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i dopiero po dokładnej analizie dokumentów i konsultacji z adwokatem Joanna Zielińska można rozważać ustanowienie rozdzielności majątkowej i wybrania, która będzie korzystna dla małżonków.

Korzyści z intercyzy

Brak odpowiedzialności jednego małżonka z tytułu zaciąganych przez drugiego małżonka zobowiązań. Jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, wówczas intercyza jest podstawowym mechanizmem zabezpieczającym przed ryzykiem przedsiębiorcy, dzięki temu samodzielnie mogą dysponować swoim majątkiem oraz zaciągać zobowiązania bez zgody współmałżonka, nie odpowiada wtedy on za niepowodzenie w biznesie oraz ewentualne długi.

Prawo rodzinne
Adwokat Joanna Zielińska
Kancelaria Adwokacka
Oddziały Kancelarii:
Łódź, Pabianice, Brzeziny
zadzwoń: 609 776 542

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu