Strona Joanny ZIelińskiej

Ubezwłasnowolnienie Łódź

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to instytucja z zakresu prawa cywilnego, które przewiduje ograniczenie lub wręcz całkowite wyłączenie zdolności do czynności prawnych osoby, która nie jest w stanie świadomie kierować swoim postępowaniem. Prowadzenie sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe, a tym bardziej ubezwłasnowolnienie całkowite wymaga solidnych podstaw merytorycznych popartych diagnozą medyczną. Podstawą ubezwłasnowolnienia może być np. wiek i wynikające z niego ograniczenie zdolności poznawczych, ale także choroba psychiczna, uzależnienie od leków, narkotyków lub alkoholu. Warto pamiętać, że ubezwłasnowolnienie nigdy nie jest orzekane na stałe i w każdym czasie może być zmienione lub uchylone. Sprawy o ubezwłasnowolnienie to trudny obszar, w którym posiadam poparte sukcesami doświadczenie sądowe.

Zakres prowadzonych przeze mnie spraw:

Reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite oraz ubezwłasnowolnienie częściowe,
Pomoc w wytypowaniu opiekuna lub kuratora,
Uchylenie ubezwłasnowolnienia całkowitego lub ubezwłasnowolnienia częściowego
Składanie środków zaskarżenia w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Co mnie wyróżnia?

Staranna ocena okoliczności sprawy

Orzeczenie ubezwłasnowolnienia wobec osoby fizycznej zawsze wiąże się z daleko idącymi ograniczeniami jej możliwości działania w obrocie prawnym. Skuteczny prawnik powinien starannie przeanalizować całą dostępną dokumentację medyczną, aby jednoznacznie doradzić, czy zachodzą przesłanki do zastosowania tej instytucji.

Wsparcie osób ubezwłasnowolnionych

Niekiedy przesłanki ubezwłasnowolnienia przestają istnieć, mimo to osoba, względem której stosowano ograniczenia, nadal pozostaje w izolacji, ponieważ nie wie jakie kroki należy podjąć. Oferuję im kompleksową pomoc, wsparcie i zrozumienie.

Interdyscyplinarne podejście do każdej sprawy

Zagadnienie ubezwłasnowolnienia obejmuje obszar nie tylko prawa, ale również medycyny i psychologii. Sąd w każdej sprawie o ubezwłasnowolnienie zasięga opinii biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii. Reprezentując swojego klienta, staram się wnikliwie zapoznać z opiniami i konsultować je ze specjalistami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy