Alimenty na żonę lub męża – kiedy przysługują

Alimenty na żonę lub męża – kiedy przysługują i w jakiej wysokości?

Problem płacenia alimentów na żonę bądź męża pojawia się w sprawie o rozwód. Małżonkowie rozwodzący się mogą wnieść o to, aby sąd zanim wyda wyrok orzekający rozwód, a pamiętajmy, że czasem procesy rozwodowe trwają bardzo długo, orzekł na czas trwania postępowania, że jeden małżonek ma płacić na czas trwania procesu o rozwód alimenty na rzecz drugiego małżonka.

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby sąd zasądził na czas trwania postępowania o rozwód alimenty na żonę?

Zawarcie związku małżeńskiego to nie tylko ślub, wesele, wielu gości i prezenty. To także powstanie specyficznego stosunku prawnego pomiędzy mężczyzną i kobietą. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakazują małżonkom wzajemnie się wspierać także finansowo. Jeżeli mąż wyprowadza się od żony, to wniosek o alimenty na żonę na czas trwania postępowania o rozwód może być celowy. Szczególnie jeśli mąż nie przekazuje jej środków na bieżące opłaty za mieszkanie, na raty zaciągniętych zobowiązań czy też na jej leczenie. Możliwe są także alimenty na niepracującą żonę z powodu jej złego stanu zdrowia lub konieczność sprawowania opieki nad małymi dziećmi. Alimenty na matkę dziecka są zasądzane niezależnie od alimentów na samo dziecko.

Jaka wysokość alimentów może być zasądzona dla żony?

W każdym przypadku sąd wnikliwie bada w jakiej sytuacji znajduje się żona, czy pracuje, a jeśli tak to jakie uzyskuje dochody. Bada też sytuację męża, jego dochody oraz to, ile faktycznie może zarobić. Często bowiem zobowiązani ukrywają dochody, zatrudniani się na minimalne wynagrodzenie, a na czarno otrzymują dodatkowe pieniądze. Sąd w takiej sytuacji bada jakie wykształcenie ma mąż, czy jest w stanie zarobić więcej i płacić alimenty na żonę. Wiadomym jest, że siedemdziesięcioletni staruszek nie ma aż takich możliwości zarobkowych jak trzydziestolatek.

Czy zasądzając alimenty na byłą żonę sąd bierze pod uwagę te same okoliczności co przy alimentach zasądzanych na czas trwania sprawy o rozwód?

Na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Musimy odróżnić dwie sytuacje. W pierwszej, jeżeli sąd nie orzekał o winie stron w sprawie o rozwód albo ustalił że oboje małżonkowie ponoszą winę to wówczas, aby istniała możliwość zasądzenia alimentów na żonę, kobieta ta musi udowodnić, że w wyniku rozwodu będzie znajdowała się w niedostatku. Przez niedostatek należy rozumieć sytuacje, kiedy małżonek nie jest w stanie zapewnić sobie minimalnego zaspokojenia swoich potrzeb. Jeżeli okaże się, że mógłby iść do pracy i uzyskać wynagrodzenie to wówczas alimenty na byłą żonę nie zostaną przyznane. Jeżeli zaś sąd orzekł, że mąż ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego to w takiej sytuacji będzie zobowiązany płacić alimenty na żonę. Żona nie musi wykazywać, że żyje w niedostatku wystarczy, że udowodni, iż orzeczenie rozwodu doprowadziło do pogorszenia się jej sytuacji materialnej.

Co oznacza pogorszenie się sytuacji małżonka niewinnego?

Sąd w sprawie o rozwód porównuje poziom życia małżonków przed rozwodem oraz po rozwodzie. Obowiązuje reguła, że mąż płacąc alimenty na żonę musi jej zapewnić środki na zaspokojenie wszystkich potrzeb, które miała zapewnione przed rozwodem. Co istotne małżonek niewinny nie musi popaść w niedostatek.

Czy były małżonek może wystąpić z pozwem o alimenty?

Oczywiście, że tak! Ważne jest to, że obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu jeżeli sąd nie orzekał o winie albo orzekł rozwód z winy obojga małżonków. Sąd w wyjątkowych sytuacjach może jednak ten obowiązek wydłużyć. Natomiast małżonek uznany za wyłącznie winnego może być zobowiązany do płacenia alimentów do końca życia małżonka niewinnego.

Czy można uchylić alimenty na byłą żonę?

Jest taka możliwość. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez uprawnionego do alimentów obowiązek alimentacyjny wygasa. Upływ pięciu lat w przypadku opisanym powyżej również powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Kolejnym przykładem jest zmiana sytuacji uprawnionego lub zobowiązanego. W każdym przypadku trzeba złożyć pozew i przedstawić sądowi dowody na potwierdzenie swych racji. Same twierdzenia zawarte w pozwie to za mało. Pozew składamy do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu