Strona Joanny ZIelińskiej

Sprawy rodzinne Łódź

Sprawy rodzinne
Łódź, Pabianice, Brzeziny

Kancelaria Adwokat Joanny Zielińskiej od wielu lat specjalizuje się we wszystkich sprawach obejmujących swym zakresem prawo rodzinne. Sprawy rodzinne bowiem to bardzo szczególna gałąź prawa, wymagająca od pełnomocnika procesowego wyczucia, empatii i wyjątkowego podejścia do każdego zagadnienia prawnego. Zawiłość przepisów prawnych, a także występujące bardzo często trudności interpretacyjne powodują, że strony czują się zagubione.

Sprawy rodzinne dotyczą głównie spraw związanymi z dziećmi, a w szczególności: władzy rodzicielskiej, przysposobienia, alimentów, ustalenia kontaktów z dzieckiem. Adwokat Joanna Zielińska ma również doświadczenie w sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci, do których stosuje się przepisy Konwencji Haskiej. Tego typu sprawy z uwagi na pobyt wielu obywateli polskich za granicą, występują coraz częściej. Głównie dotyczą one sytuacji, kiedy jeden z rodziców uprowadza dziecko bez zgody drugiego do innego kraju.

Prowadzimy wszystkie sprawy rodzinne w tym:

Alimenty

jako rzetelny adwokat zajmujący się prawem rodzinnym w Łodzi, Brzezinach i Pabianicach, gwarantujemy profesjonalne wsparcie przy właściwym określeniu żądania, zebraniu materiałów dowodowych, przygotowaniu pozwu o alimenty i reprezentacji w sądzie.

Podział majątku małżeńskiego

podejmujemy reprezentację Klientów w postępowaniach o rozdział majątku dorobkowego małżonków, w sprawach o ustanowienie podzielności majątkowej przez sąd czy w przypadku chęci pozbawienia małżonka możliwości samodzielnego zarządzania wspólnym majątkiem. Ponadto każdy adwokat z naszej Kancelarii zajmie się sporządzeniem i opiniowaniem umów majątkowych małżeńskich.

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

pomagamy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, zarówno mężowi matki dziecka, jak i samej matce (w obu przypadkach powództwo może zostać wytoczone w ciągu sześciu miesięcy od dnia urodzenia się dziecka), a także dzieciom po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Władza rodzicielska

jako specjalista w dziedzinie prawa rodzinnego podejmiemy się prowadzenia spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców czy zakaz styczności z dzieckiem.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

każdy, wchodzący w skład naszej Kancelarii adwokat podejmuje sprawy rodzinne dotyczące ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Co mnie wyróżnia?

Ponad 20 lat doświadczenia

Przejrzyste zasady współpracy

Indywidualne podejście do klienta

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy

Sprawy rodzinne – stosunki między małżonkami

Sprawy rodzinne to także sprawy ze stosunków między małżonkami, a w szczególności: rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku, unieważnienie małżeństwa. Wskazać należy, że w stosunku małżeństwa jako stosunku rodzinno-prawnym określone są podmioty tego stosunku, a więc małżonkowie, przedmiot tego stosunku, a więc wzajemne zachowania się małżonków polegające na utrzymaniu więzi małżeńskiej oraz treść stosunku małżeństwa, na którą składają się poszczególne uprawnienia i obowiązki.

Żaden z małżonków nie może zostać zmuszony do realizacji powinności wobec drugiego małżonka i rodziny, którą razem stworzyli. Jest to cecha charakterystyczna dla prawa rodzinnego. Pamiętajmy jednak, że sąd to instytucja, w której znajdziemy pomoc w uzyskaniu ochrony prawnej. Bardzo często bowiem prawo rodzinne obejmuje sprawy, w których sąd rozstrzyga o istotnych sprawach rodziny, gdyż małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Tego typu sprawy rozpatrywane są w trybie nieprocesowym. Właściwy rzeczowo i miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca jego zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu.