Strona Joanny ZIelińskiej

Sprawy rodzinne Łódź

Sprawy rodzinne
Łódź, Pabianice, Brzeziny

Kancelaria Adwokat Joanny Zielińskiej od wielu lat specjalizuje się w wszystkich sprawach obejmujących swym zakresem prawo rodzinne. Sprawy rodzinne bowiem to bardzo szczególna gałąź prawa, wymagająca od pełnomocnika procesowego wyczucia, empatii i wyjątkowego podejścia do każdego zagadnienia prawnego. Zawiłość przepisów prawnych, a także występujące bardzo często trudności interpretacyjne powodują, że strony czują się zagubione.

Sprawy rodzinne dotyczą głównie spraw związanymi z dziećmi, a w szczególności: władzy rodzicielskiej, przysposobienia, alimentów, ustalenia kontaktów z dzieckiem. Adwokat Joanna Zielińska ma również doświadczenie w sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci, do których stosuje się przepisy Konwencji Haskiej. Tego typu sprawy z uwagi na pobyt wielu obywateli polskich za granicą, występują coraz częściej. Głównie dotyczą one sytuacji, kiedy jeden z rodziców uprowadza dziecko bez zgody drugiego do innego kraju.

Prowadzimy wszystkie sprawy rodzinne w tym:

Alimenty

jako rzetelny adwokat zajmujący się prawem rodzinnym w Łodzi, Brzezinach i Pabianicach, gwarantujemy profesjonalne wsparcie przy właściwym określeniu żądania, zebraniu materiałów dowodowych, przygotowaniu pozwu o alimenty i reprezentacji w sądzie.

Podział majątku małżeńskiego

podejmujemy reprezentację Klientów w postępowaniach o rozdział majątku dorobkowego małżonków, w sprawach o ustanowienie podzielności majątkowej przez sąd czy w przypadku chęci pozbawienia małżonka możliwości samodzielnego zarządzania wspólnym majątkiem. Ponadto każdy adwokat z naszej Kancelarii zajmie się sporządzeniem i opiniowaniem umów majątkowych małżeńskich.

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

pomagamy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, zarówno mężowi matki dziecka, jak i samej matce (w obu przypadkach powództwo może zostać wytoczone w ciągu sześciu miesięcy od dnia urodzenia się dziecka) a także dzieciom po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Władza rodzicielska

jako specjalista w dziedzinie prawa rodzinnego podejmiemy się prowadzenia spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców czy zakaz styczności z dzieckiem.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

każdy, wchodzący w skład naszej Kancelarii adwokat podejmuje sprawy rodzinne dotyczące ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Co mnie wyróżnia?

Ponad 20 lat doświadczenia

Przejrzyste zasady współpracy

Indywidualne podejście do klienta

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy

Sprawy rodzinne – stosunki między małżonkami

Sprawy rodzinne to także sprawy ze stosunków między małżonkami, a w szczególności: rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku, unieważnienie małżeństwa. Wskazać należy, że w stosunku małżeństwa jako stosunku rodzinno-prawnym określone są podmioty tego stosunku, a więc małżonkowie, przedmiot tego stosunku, a więc wzajemne zachowania się małżonków polegające na utrzymaniu więzi małżeńskiej oraz treść stosunku małżeństwa, na którą składają się poszczególne uprawnienia i obowiązki.

Żaden z małżonków nie może zostać zmuszony do realizacji powinności wobec drugiego małżonka i rodziny, którą razem stworzyli. Jest to cecha charakterystyczna dla prawa rodzinnego. Pamiętajmy jednak, że sąd to instytucja, w której znajdziemy pomoc w uzyskaniu ochrony prawnej. Bardzo często bowiem prawo rodzinne obejmuje sprawy, w których sąd rozstrzyga o istotnych sprawach rodziny, gdyż małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Tego typu sprawy rozpatrywane są w trybie nieprocesowym. Właściwy rzeczowo i miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca jego zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu.