Strona Joanny ZIelińskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Łódź

Ograniczenia władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska powstaje w momencie urodzenia się dziecka. Przysługuje ona obojgu rodzicom i zgodnie z art. 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to zarówno prawo, jak i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad osobą oraz majątkiem dziecka, a także do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Ograniczenie władzy rodzicielskiej to sytuacja wyjątkowa. Może dotyczyć matki, ojca lub obojga rodziców. Może ono nastąpić na skutek złożenia wniosku przez jednego z rodziców każdego, kto ma wiedzę o tym, że dziecku może dziać się krzywda, a także wskutek postępowania wszczętego przez sąd z urzędu. Ograniczenie władzy rodzicielskiej to z jednej strony forma ochrony dobra dziecka, a z drugiej niesienie pomocy rodzicom.

Kiedy może nastąpić ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w sytuacjach przewidzianych w ustawie, w szczególności w przypadku:

rozłączenia rodziców

jeśli rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, bez względu na to, czy są małżeństwem, czy też nie, sąd może orzec o ograniczeniu praw rodzicielskich wobec jednego z rodziców. Ograniczyć może nastąpić w zakresie np. decydowania o sposobie spędzania wakacji, wyrażania zgody na wyjazdy za granicę, decydowania w kwestiach szkolnych

zagrożenia dobra dziecka

jeśli istnieje zagrożenie interesów osobistych lub majątkowych dziecka, to sąd może, np. zobowiązać rodziców do określonego postępowania, określić jakie czynności mogą być wykonywane przez rodziców bez zezwolenia sądu lub poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, skierować dziecko do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi

rodziców sprawujących władzę rodzicielską nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

w takiej sytuacji rodzice podlegają takim ograniczeniom, jakim podlega opiekun.

Co mnie wyróżnia?

Ponad 20 lat doświadczenia

Przejrzyste zasady współpracy

Indywidualne podejście do klienta

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – Kancelaria Adwokacka Joanna Zielińska

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, to kategoria spraw należących do ciężkich i bolesnych zarówno dla rodziców, jak i dziecka czy też dzieci. Dlatego wymagają one niezwykłej delikatności, empatii i odpowiedzialności. Te elementy znajdą Państwo w przypadku spraw związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej w mieście Łódź, a także w Pabianicach i Brzezinach w Kancelarii Adwokackiej Joanny Zielińskiej. Świadczymy profesjonalną oraz kompleksową pomoc, w której najważniejsze jest dla nas zawsze dobro Klienta. Nieocenione jest wsparcie doświadczonego prawnika, który potrafi słuchać argumentów, rozumie potrzeby Klienta, a jednocześnie potrafi spojrzeć na całą sprawę z innej perspektywy. Niejednokrotnie pozwala to uniknąć przykrych momentów, a także zwiększyć szanse na korzystne i szybkie rozstrzygnięcie sprawy.