Strona Joanny ZIelińskiej

Stwierdzenie nabycia spadku Łódź

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to rodzaj postępowania sądowego realizowanego w trybie nieprocesowym. Jego celem jest uzyskania postanowienia sądowego, które określa które osoby nabyły spadek i w jakiej wysokości. Warto pamiętać, że nabycie spadku nie jest równoznaczne z jego podziałem lub przyznaniem na własność konkretnych przedmiotów. Przeprowadzenie stwierdzenia nabycia spadku jest jednak niezbędne, aby spadkobiercy zgodnie z prawem mogli decydować o losie otrzymanego majątku.

Co mnie wyróżnia?

Wspieram swoich klientów przed sądem

Sprawy o nabycie dla wielu osób mogą być pierwszą wizytą w sądzie, bardzo ważne jest okazanie wsparcia, przygotowanie klienta czego może się spodziewać na sprawie, aby maksymalnie obniżyć stres związany z samą obecnością w sądzie.

Udzielam kompleksowych porad prawnych

Stwierdzenie nabycia spadku to dopiero pierwszy krok do podziału majątku. Dlatego zawsze oferuję porady prawne dotyczące dalszego zalecanego toku działania.

Pomagam przy dziedziczeniu testamentowym

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku dotyczą zarówno osoby dziedziczącej z ustawy, jak i na podstawie testamentu. Niekiedy na sali sądowej dochodzi do sporu na tle ważności ostatniego aktu woli spadkodawcy. Wówczas sprawa taka komplikuje się, bardzo często zachodzi konieczność zasięgnięcia opinii biegłych sądowych i wówczas nieodzowna staje się pomoc wykwalifikowanego prawnika.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy