Strona Joanny ZIelińskiej

Dziedziczenie majątku Łódź

Dziedziczenie majątku

Dziedziczenie majątku polega na przejściu praw i obowiązków osoby zmarłej na uprawnionych do tego spadkobierców. Dziedziczenie majątku co do zasady następuje z mocy ustawy, chyba że spadkobierca sporządził testament. Wtedy o kolejności dziedziczenia decydują zapisy ostatniej woli. W interesie spadkobierców zwykle leży, aby przeprowadzić postępowanie spadkowe jak najszybciej. Dopiero po uzyskaniu postanowienia sądowego lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia możliwy będzie podział majątku.

Sprawy o dziedziczenie majątku często budzą wiele emocji, ponieważ w ich toku łatwo o spór dotyczący majątku spadkowego po spadkodawcy. Moi klienci otrzymują ode mnie wsparcie w toku całego postępowania nie tylko merytoryczne, ale też emocjonalne.

Zakres usług

Ustalenie osób uprawnionych do dziedziczenia majątku,
Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
Reprezentowanie spadkobierców przed sądem spadku,
Pomoc w podziale majątku po stwierdzeniu nabycia spadku,
Wsparcie osób domagających się zachowku, zapisobiorców,
Reprezentacja spadkobierców w sporze z wierzycielami spadkodawcy,
Stwierdzenie nieważności testamentu,
Przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,
Zezwolenie przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
Wiele innych z zakresu prawa spadkowego.

Co mnie wyróżnia?

Dokładność w działaniu

Sprawy o dziedziczenie majątku wymagają staranności, analizy faktów i dokumentacji z okresu wielu lat. Przed udzieleniem porady prawnej zawsze dokładnie analizuję cały materiał dostarczony przez klientów tak, aby zasugerować im optymalne w danej sytuacji rozwiązanie.

Ukierunkowanie na określony wynik postępowania sądowego

Szukam rozwiązań, które prowadzą do realizacji celów wyznaczonych przez moich klientów. Pomagam w definiowaniu szans i zagrożeń związanych z szeroko rozumianym dziedziczeniem majątku.

Orientacja na interesy klientów

Często sprawy o dziedziczenie majątku dotyczą nie tylko aktywów, ale również pasywów po osobie zmarłej. Reprezentując spadkobierców w postępowaniu spadkowym dbam, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć ich odpowiedzialność za długi i przyspieszyć wydanie postanowienia sądowego.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy