Nierówny podział majątku po rozwodzie?

Nierówny podział majątku po rozwodzie?

Nierówny podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku jest jednym z ważniejszych aspektów rozwodu, a jego poprawne przeprowadzenie może mieć duże znaczenie dla przyszłego życia każdej ze stron. Czasami dochodzi do nierównego podziału majątku, co może budzić niezadowolenie i wątpliwości jednej ze stron. W artykule omówimy, kiedy i dlaczego taki nierówny podział może mieć miejsce oraz jakie są sposoby na zminimalizowanie ryzyka jego wystąpienia.

Przyczyny nierównego podziału majątku

Adwokat Joanna Zielińska
podział majątku

Nierówny podział majątku po rozwodzie może mieć różne przyczyny. Warto jednak pamiętać, że podział majątku to proces skomplikowany, a sąd będzie brał pod uwagę wiele czynników, takich jak długość trwania małżeństwa, sposób nabywania poszczególnych składników majątku, wkład każdej ze stron w jego powstanie, a także potrzeby i sytuację życiową każdej z osób.

Inną przyczyną nierównego podziału majątku po rozwodzie może być nierówny wkład finansowy jednej ze stron w małżeństwo. Często zdarza się, że jedno z małżonków zarabia znacznie więcej od drugiego, co może prowadzić do nierównomiernego podziału majątku po rozwodzie. W takiej sytuacji sąd będzie brał pod uwagę nie tylko dochody i wkład finansowy każdej ze stron, ale także ich sytuację życiową oraz potrzeby, aby dokonać podziału majątku w sposób jak najbardziej sprawiedliwy. Pamiętajmy, że praca w domu, opieka nad dziećmi to też wkład ze strony małżonka wykonującego te czynności. Fakt, że drugi małżonek zarabiał więcej nie ma znaczenia w tej sytuacji dla ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Nierówny podział majątku po rozwodzie może także wynikać z umowy przedmałżeńskiej lub separacyjnej, która określa, jak ma być podzielony majątek po zakończeniu związku. Umowa ta może zawierać ustalenia dotyczące podziału majątku, np. że nieruchomość przypada w całości jednej ze stron, mimo że została nabyta w trakcie małżeństwa. Jednakże, aby umowa taka była ważna, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Według art. 43 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ważne powody, które uzasadniają nierówny podział majątku, to takie okoliczności, które wskazują na to, że ustalenie równych udziałów będzie niesłuszne ze względów moralnych i etycznych. Zdaniem Sądu Najwyższego, do takich powodów zalicza się między innymi przewlekłą bierność zawodową jednego z małżonków, rażącą rozrzutność jednego z małżonków, trwonienie majątku z powodu nałogów, takich jak hazard, alkoholizm czy narkotyki, a także długoletnią separację.

Adwokat Joanna Zielińska
podział majtku

Ważne powody pozwalające na nierówny podział majątku powinny być szczegółowo udokumentowane i wykazane przed sądem. Powinny one także stanowić wyjątek od zasady równego podziału majątku, która obowiązuje zgodnie z ustawą. Sąd będzie uwzględniał okoliczności każdej konkretnej sprawy i podejmował decyzje w oparciu o faktyczną sytuację małżonków.

Warto zaznaczyć, że negatywny stosunek jednego z małżonków do działań drugiego, czy brak fizycznej pomocy przy tych działaniach, nie mogą stanowić ważnego powodu pozwalającego na nierówny podział majątku. Również choroba psychiczna, z którą małżonek nie ponosi winy, nie stanowi takiego powodu. Zasadniczo, w przypadku chorób psychicznych, toczących się postępowań o ubezwłasnowolnienie, sąd może podjąć decyzję o powierzeniu opieki nad majątkiem chorego innym osobom.

Adwokat Joanna Zielińska 
Kancelaria Adwokacka
Oddziały Kancelarii:
Łódź, Pabianice, Brzeziny
zadzwoń: 609 776 542

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu