Strona Joanny ZIelińskiej

Umowy Łódź

Umowy

Umowy cywilnoprawne to niezbędny element funkcjonowania porządku prawnego. Kontrakty takie jak sprzedaż, najem, kredyt lub pożyczka zawieramy bardzo często. Nadal jednak wiele osób podpisuje kontrakty bez ich wcześniejszego przeczytania, co może skutkować problemami w przyszłości. Umowy to także nieodłączny element biznesu –dzierżawa, dostawa lub umowa o świadczenie usług to także kontrakty cywilnoprawne.

Analiza umowy przez doświadczonego prawnika pozwala dostrzec potencjalne zagrożenia, ryzyka i zadbać o interesy reprezentowanej strony, a także zabezpieczyć przysługujące mu roszczenia odpowiednimi mechanizmami jak np. kara umowna.

Zakres usług

Sporządzanie i analiza umów nazwanych i nienazwanych,
Opiniowanie kontraktów,
Udział w negocjacjach zmierzających do podpisania umowy,
Stwierdzenie nieważności umowy z powodu wad oświadczenia woli,
Analiza umów przedwstępnych i roszczenia z nimi związane,
Odwołanie darowizny,
Odwołanie umowy dożywocia,
Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

Co mnie wyróżnia?

Dbałość o interesy reprezentowanej strony

Dobra umowa powinna zabezpieczać interesy reprezentowanej strony przed konkretnym ryzykiem prawnym, biznesowym lub ekonomicznym. Zanim zacznę przygotowywać lub analizować umowę zawsze w pierwszej kolejności identyfikuję potrzeby klienta.

Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji

Prawnik specjalizujący się w analizie umów to także negocjator, który potrafi przeforsować swoją strategię i przekonać inne strony do słuszności swoich racji. Wiem, że moja biegłość zawodowa i umiejętności pertraktacji dają dużą szansę na sukces.

Wieloletnia praktyka w sporządzaniu umów

Wykonując zawód adwokata sporządzałam i opiniowałam wiele różnych umów biznesowych. Przygotowuję też kontrakty nienazwane na indywidualne zamówienie.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy