609-77-65-42

Sprawy rodzinne

Prowadzimy wszystkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym:

  • alimenty,
  • podział majątku małżeńskiego,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • władza rodzicielska,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Kancelaria Adwokat Joanny Zielińskiej od wielu lat specjalizuje się we wszystkich sprawach dotyczących rodziny. Sprawy rodzinne bowiem to bardzo szczególna gałąź prawa, wymagająca od pełnomocnika procesowego wyczucia, empatii i wyjątkowego podejścia do każdego zagadnienia prawnego. Zawiłość przepisów prawnych, a także występujące bardzo często trudności interpretacyjne powodują, że strony czują się zagubione.

Sprawy rodzinne dotyczą głównie spraw związanymi z dziećmi, a w szczególności: władzy rodzicielskiej, przysposobienia, alimentów, ustalenia kontaktów z dzieckiem. Adwokat Joanna Zielińska ma również doświadczenie w sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci, do których stosuje się przepisy Konwencji Haskiej. Tego typu sprawy z uwagi na pobyt wielu obywateli polskich za granicą, występują coraz częściej. Głównie dotyczą one sytuacji, kiedy jeden z rodziców uprowadza dziecko bez zgody drugiego do innego kraju.

Sprawy rodzinne to także sprawy ze stosunków między małżonkami, a w szczególności: rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku, unieważnienie małżeństwa. Wskazać należy, że w stosunku małżeństwa jako stosunku rodzinno-prawnym określone są podmioty tego stosunku, a więc małżonkowie, przedmiot tego stosunku, a więc wzajemne zachowania się małżonków polegające na utrzymaniu więzi małżeńskiej oraz treść stosunku małżeństwa, na którą składają się poszczególne uprawnienia i obowiązki.

Żaden z małżonków nie może zostać zmuszony do realizacji powinności wobec drugiego małżonka i rodziny, którą razem stworzyli. Jest to cecha charakterystyczna dla prawa rodzinnego. Pamiętajmy jednak, że sąd to instytucja, w której znajdziemy pomoc w uzyskaniu ochrony prawnej. Bardzo często bowiem sprawy rodzinne to też sprawy, w których sąd rozstrzyga o istotnych sprawach rodziny, gdyż małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Tego typu sprawy rozpatrywane są w trybie nieprocesowym. Właściwy rzeczowo i miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca jego zamieszkania - sąd miejsca jego pobytu.