Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Adwokat Rozwód Łódź
Pabianice, Brzeziny

Jeżeli szukacie Państwo adwokata wyspecjalizowanego w prowadzeniu spraw rozwodowych, serdecznie polecam Państwu swoje usługi. Od wielu lat rozwody to podstawowy obszar mojej aktywności adwokackiej. W tym czasie miałam przyjemność wesprzeć wielu klientów profesjonalnymi i kompleksowymi usługami prawnymi. Zapewniam fachową wiedzę, a także niezbędną moim zdaniem empatię oraz dyskrecję, bo rozwód to zwykle jedno z najtrudniejszych w życiu doświadczeń. Gwarantuję Państwu pełne zaangażowanie w trakcie całej współpracy, od przygotowania pozwu po pomyślne uprawomocnienie wyroku.

Co mnie wyróżnia?

Doświadczenie w sprawach rozwodowych

Od rozpoczęcia praktyki po dziś dzień sprawy rozwodowe to moja główna specjalizacja. Wieloletnie doświadczenie w rozwodach pozwala mi skutecznie doradzać i sprawnie działać na rzecz moich Klientów.

Doskonała współpraca z Klientami

Pracuję z moimi klientami w taki sposób, w jaki sama chciałabym być obsługiwana na ich miejscu. Jestem rzeczowa i merytoryczna, a jednocześnie daję realne wsparcie, jakiego klienci oczekują.

Zaangażowanie, które potwierdzają moi Klienci

W niemal każdej branży słowo "zaangażowanie" jest nadużywane, przez co zapewne straciło na swym znaczeniu. Jednak opinie moich klientów, które znajdziecie Państwo np. w Google, utwierdzają mnie w przekonaniu, że mogę o sobie śmiało powiedzieć - jestem adwokatem zaangażowanym, bo zawsze dbam o swoich Klientów i dążę do tego, by rozwód zakończył się w sposób zgodny z ich oczekiwaniami.

 

Zakres prowadzonych przeze mnie spraw

 • Rozwód z orzeczeniem o winie oraz rozwód bez orzekania o winie,
 • Orzeczenie i zniesienie separacji,
 • Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka,
 • Podział majątku wspólnego między małżonkami,
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • Ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • Zabezpieczenie roszczenia o alimenty i eksmisje na czas trwania,
 • Eksmisja małżonka,
 • Ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • Przeprowadzenie rozwodu międzynarodowego,
 • Eksmisja małżonka.

 

Rozwód Łódź, Brzeziny, Pabianice – teren działalności kancelarii

Głównym terenem działania mojej kancelarii jest Łódź, Brzeziny i Pabianice, czyli miastach, w których dostępne są biura kancelarii. Bez względu na te organizacyjne udogodnienia służę Państwu pomocą na terenie całego województwa łódzkiego.

Siedziba główna mojej kancelarii znajduje się w samym centrum Łodzi – przy ul. Piotrowskiej 82/XIII "U". Adresy filii w Brzezinach i Pabianicach znajdziecie Państwo w stopce mojej strony internetowej.

 

 

Adwokat Łódź Rozwód

Czym jest rozwód?

Rozwód to rozwiązanie ważnego małżeństwa przez sąd, na wniosek jednego lub obu małżonków. Rozwód orzekany jest, gdy pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, za pożycie małżeńskie uważa się ogół więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych, które powstają pomiędzy małżonkami (zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania).

Rozwody są orzekane przez sąd, gdy rozkład pożycia jest trwały i zupełny:

Za trwały rozkład pożycia uznaje się okoliczności, gdy małżonkowie nie są w stanie w przyszłości odtworzyć łączącej ich niegdyś więzi (ocena następuje na podstawie doświadczenia życiowego). Sądy biorą pod uwagę m.in. czas, który upłynął od wystąpienia rozkładu. W przypadku, gdy jedno z małżonków wskazuje, że istnieje szansa powrotu do wspólnego pożycia, a drugie wnioskuje o rozwód, ostateczną ocenę podejmuje sąd.

Za zupełny rozkład pożycia uznaje się sytuację, gdy pomiędzy małżonkami następuje brak jakichkolwiek więzi duchowych, fizycznych oraz gospodarczych. Wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Do rozpadu pożycia małżeńskiego najczęściej dochodzi wskutek szeregu przyczyn, które polskie prawo dzieli na zawinione i niezawinione. Nie mają one znaczenia dla samego orzekania rozwodu (sądy orzekają rozwody, gdy dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz nie istnieją przesłanki przeciwko orzeczeniu rozwodu), ale bierze się je pod uwagę w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie.

Do przyczyn niezawinionych rozpadu pożycia małżeńskiego zalicza się m.in.:

 • choroby psychiczne,
 • długotrwałe choroby,
 • niedopasowanie pod względem seksualnym,
 • niezgodność charakterów.

Do przyczyn zawinionych rozpadu pożycia małżeńskiego zalicza się m.in.:

 • zdradę małżeńską,
 • nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od narkotyków,
 • przemoc wobec małżonka (fizyczną, psychiczną),
 • unikanie pracy,
 • niedokładanie się do domowego budżetu
 • zły stosunek do małżonka, dzieci lub bliskich małżonka.

 

Adwokat rozwód Łódź – jak rozpocząć drogę po rozwód?

Przeczytaj, jak wyglądają kolejne etapy przygotowania do postępowania rozwodowego.

Wniesienie pozwu o rozwód

Pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba przebywa w tym miejscu). W innych przypadkach pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym do miejsca zamieszkania pozwanego. Dla mieszkańców Łodzi będzie to: Sąd Okręgowy w Łodzi, plac Generała Henryka Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź.

Pozew można złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub wysłać go listownie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dokument można złożyć osobiście lub udzielić pełnomocnictwa adwokatowi, który profesjonalnie przygotuje pozew i złoży go w imieniu Klienta.

W pozwie muszą znaleźć się dane właściwego sądu, dane formalne powoda i pozwanego oraz dane pełnomocnika, jeśli korzystamy z usług prawnika. Konieczna jest również dołączenie aktu małżeństwa, a jeśli posiadacie Państwo niepełnoletnie dzieci, to również ich akty urodzenia.

Celem powoda powinno być opisanie winy współmałżonka lub wskazanie, iż nie oczekuje on orzekania o winie. W pozwie powód wskazuje fakty, które przemawiają na korzyść jego oczekiwaniom oraz wskazuje dowody na potwierdzenie tych faktów. Dobre uzasadnienie pozwu jest szalenie istotne dla dalszego przebiegu postępowania.

W pozwie rozwodowym należy uzasadnić, czego domagamy się wnosząc o rozwód. W pozwie o rozwód można zawrzeć prośbę o wydanie postanowień ustalających sposób korzystania z domu/mieszkania, obowiązków w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych rodziny i opiekę nad małoletnimi dziećmi na czas trwania procesu rozwodowego. Można także wnioskować o rozstrzygnięcia nieobligatoryjne – np. o ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi czy orzeczenie o alimentach.

Uiszczenie opłaty sądowej od pozwu o rozwód

Od pozwu o rozwód pobierana jest opłata sądowa, która w podstawowej wysokości wynosi 600zł. W przypadku wydania orzeczenia o rozwodzie sąd ustala ostateczne koszty. Wysokość opłat określana jest indywidualnie przez sąd (m.in. na podstawie sytuacji majątkowej stron sprawy).

Podczas postępowania rozwodowego sąd może orzec:

 • rozwód bez orzekania o winie (gdy obie strony zgodnie złożą wniosek o tym sposobie orzeczenia w pozwie lub na dalszych etapach postępowania rozwodowego),
 • rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków,
 • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

W postępowaniu rozwodowym sąd może orzec dodatkowo o:

 • władzy rodzicielskiej,
 • kontaktach z małoletnimi dziećmi,
 • alimentach na dzieci,
 • alimentach na małżonka,
 • podziale majątku,
 • zwrocie kosztów sądowych od strony przeciwnej.

 

Podział majątku Łódź, Brzeziny, Pabianice

Kwestia podziału majątku bardzo często prowadzi do największych nieporozumień pomiędzy małżonkami, a wsparcie doświadczonego adwokata może pomóc szybciej przejść do porozumienia.

Strony mogą zdecydować się na:

 • polubowne porozumienie dotyczące podziału majątku wspólnego,
 • postępowanie sądowe – ta droga jest bardziej skomplikowana i dłuższa, ale często bywa jedynym rozwiązaniem, gdy partnerzy nie mogą dojść do porozumienia.

Adwokat sporządza wezwanie do podziału majątku własnego i wysyła go do współmałżonka Klienta. Kolejnym krokiem jest ustalenie składu majątku i wycena poszczególnych jego składników. W postępowaniu polubownym małżonkowie mogą wycenić majątek samodzielnie i zadeklarować jego podział (np. rozdział nieruchomości i ruchomości, rozliczenie nakładów poniesionych na zgromadzony majątek, wysokości i terminy spłaty w ratach). W przypadku postępowania sądowego wyceny dokonują rzeczoznawcy, a części przypadające dla poszczególnych stron są rozdzielane indywidualnie, dlatego podział może znacznie się przedłużać.

Prawnik powinien dokładnie objaśnić Klientowi sposoby postępowania z zakresu podziału majątku wspólnego, analizuje indywidualny charakter sprawy i doradza najkorzystniejsze rozwiązania z tego zakresu. Klient ma gwarancję, że pełnomocnik zadba o jego interesy, dlatego może poczuć się bezpieczniej niż w przypadku podziału na własną rękę.

Adwokat Rozwód Łódź

Chcesz uzyskać szybki rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie współmałżonka? Zależy Ci na profesjonalnym wsparciu doświadczonego pełnomocnika, która zadba o wszystkie kwestie formalne i podpowie, jak przeprowadzić sprawę, aby rozwód nie ciągnął się całymi latami? Masz problem z podziałem majątku wspólnego, chcesz uregulować sądownie kwestię opieki czy kontaktów nad małoletnimi dziećmi lub uzyskać (wraz z rozwodem) orzeczenie o przyznaniu alimentów? We wszystkich tych przypadkach służę Państwu profesjonalną pomocą prawną. Zapewniam opieką merytoryczną na wszystkich etapach postępowania i pomogę bez szkód przejść przez rozwód, który bywa jednym z najcięższych doświadczeń w życiu.

Zapraszam do jednego z biur (Łódź, Pabianice, Brzeziny) lub kontaktu telefonicznego. Reprezentuję zarówno wnoszących sprawę o rozwód, jak i pozwanych.