Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Wspólnota mieszkaniowa prawa i obowiązki właścicieli lokali

Rozwiązując spory powstałe pomiędzy właścicielami poszczególnych lokali, a Wspólnotą Mieszkaniową warto mieć na uwadze fakt, że właściciele lokali mają określone prawa i obowiązki. Ustawa o własności lokali bardzo precyzyjnie je określa.

Kodeks cywilny również reguluje powyższe kwestie. Przede wszystkim stanowi, iż właściciele lokali mają prawo do posiadania lokalu, korzystania z niego, sprzedaży, najmu czyli czerpania korzyści. Oczywiście uprawnienia te są przykładowe, gdyż jest ich znacznie więcej.

W sytuacji jednak gdy byśmy chcieli podzielić nasz lokal lub połączyć dwa lokale mieszkalne bądź użytkowe to musimy uzyskać zgodę pozostałych właścicieli lokali. Powyższe bowiem zamierzenia mogą mieć realny wpływ na funkcjonowanie innych lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową.
Nie możemy również korzystać z lokalu stanowiącego naszą własność w taki sposób, który utrudnia korzystanie z lokalu innym właścicielom. Ustawa o własności lokali jak i kodeks cywilny wymaga od nas współdziałania w tym zakresie. Możemy także korzystać z części wspólnych nieruchomości jednak w taki sposób, aby to korzystanie nie utrudniało współposiadanie i korzystanie z części wspólnych przez innych właścicieli. Wspólnota Mieszkaniowa może w tym zakresie ustalić konkretne zasady postępowania.

Jeżeli części wspólne nieruchomości przynoszą pożytki, to należą one do właścicieli lokali, jednak nie mogą być przez nich przeznaczone na dowolne cele. Tu przewidziane są cele priorytetowe takie jak uiszczenie kosztów związanych z nieruchomością wspólną. Jeżeli pomimo pokrycia wszystkich należności nadal środki finansowe pozostaną, to wówczas przypadają właścicielom w stosunku do ich udziałów.

Każdy właściciel jest zobowiązany do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Generalnie nadwyżka po zakończeniu roku obrachunkowego powinna zostać zwrócona właścicielom. Jednak Wspólnota Mieszkaniowa może podjąć uchwałę, na mocy której nadwyżka zostanie przeznaczona na fundusz remontowy.

Kolejny obowiązek to uiszczanie wszystkich wydatków związanych z lokalem oraz podejmowanie działań mających na celu jego utrzymanie w należytym stanie. W sytuacji gdy właściciel lokalu uchybia powyższemu obowiązkowi Wspólnota Mieszkaniowa może wystąpić do sądu o orzeczenie przymusowej sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Jeżeli pomimo wyroku lub nakazu zapłaty właściciel nadal nie uiszcza opłat związanych z lokalem i utrzymaniem części wspólnych, może dojść do złożenia przez Wspólnotę Mieszkaniową pozwu dotyczącego sprzedaży lokalu.

Pamiętajmy także, że jesteśmy zobowiązani wpuścić zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do lokalu, gdy to jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii, konserwacji czy też prac remontowych.

Jeżeli odmówimy wpuszczenia zarządu to wówczas możemy się narazić na wystąpienie przez Wspólnotę Mieszkaniową z roszczeniem o nakazanie przez sąd udostępnienia lokalu w celu wykonania ww. czynności. Tutaj uchwała nie może być podjęta, gdyż uchwały dotyczą jedynie części wspólnych nieruchomości.

Ustawa o własności lokali nie ma zastosowania w sprawach o rozwód, o podział majątku wspólnego. W przypadku wystąpienia problemu we Wspólnocie Mieszkaniowej warto zgłosić się do profesjonalisty. Adwokat po zapoznaniu się z problemem prawidłowo pokieruje jak ten problem rozwiązać.

Łódź, dnia 01 grudnia 2017r. 

O kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum - Łódź, Piotrkowska 82 w poprzecznej oficynie. Jest to brama vis a vis znanych "siódemek".
Zapraszamy również do naszej filii

  • Kancelaria prawna Pabianice, ul.Zamkowa 27
  • Kancelaria prawna Brzeziny, ul. Mickiewicza 17.

W kancelarii klient czuje komfort i atmosferę zaufania a także profesjonalizm.

Więcej...

Oferta

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej...

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od września 2009r. Przez cztery lata obsługiwała PGE Dystrybucję S.A., –a także inne spółki takie jak Grupowa Oczyszczalnia ŒŚcieków sp. z o.o. w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład Drogownictwa i Inżynierii.

Więcej...