Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków w sprawie rozwodowej

Bardzo często spotykam się z pytaniami dotyczącymi podziału majątku małżonków w sytuacji, gdy jeszcze się nie rozwiedli. Wynika to z faktu obawy o wspólny majątek, który razem zgromadzili, a przede wszystkim czy będą mieli gdzie zamieszkać po orzeczeniu rozwodu.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje taką możliwość, aby już w pozwie o rozwód zażądać podziału majątku wspólnego małżonków. Muszą być jednak spełnione określone warunki, aby sąd ten wniosek uwzględnił. Sąd w wyroku rozwodowym dokona podziału majątku, jeżeli przeprowadzenie działu nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie jak mamy rozumieć przesłankę, że podział nie spowoduje nadmiernej zwłoki? Pamiętajmy, że w sprawie o rozwód, sąd głównie skupia się na ustaleniu czy pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Bardzo często reguluje sytuację prawną dzieci stron, gdy te są jeszcze małoletnie. Powyższe okoliczności powodują, że podział majątku nie może być skomplikowany.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że przede wszystkim nie powinno być sporu co do składu majątku wspólnego jak i jego wartości, albo gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie.

Ostatecznie, gdy sąd uzna, że powyższe warunki nie są spełnione to taki wniosek o podział majątku pozostawia bez rozpoznania. Rozstrzygnięcie to zamieszcza albo w odrębnym postanowieniu albo w wyroku. Ważne jest również to, iż nie podlega ono zaskarżeniu.

W takiej sytuacji po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego strony będą mogły złożyć wniosek o podział majątku wspólnego do sądu już wtedy rejonowego, a nie okręgowego. Sprawa będzie rozpoznawana w trybie nieprocesowym.

W sytuacji zaś gdy sąd zdecyduje się dokonać podziału majątku stron w sprawie o rozwód, to zamieszcza w wyroku rozwodowym odrębne rozstrzygnięcie w tym zakresie, które również może zostać odrębnie zaskarżone. Oznacza to, że strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu tylko w zakresie podziału majątku może wnieść środek zaskarżenia do sądu drugiej instancji.

Decydując się na złożenie wniosku o podział majątku wspólnego w pozwie o rozwód, musimy pamiętać, że trzeba zaproponować sposób podziału, czyli inaczej ujmując winno się określić jak sąd ma podzielić nasz majątek. Przepisy przewidują trzy sposoby podziału. Możemy rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego podzielić fizycznie. Istnieje też możliwość przyznania jednemu z małżonków rzeczy na wyłączną jego własność ze spłatą drugiego małżonka, a także istnieje inna opcja, a mianowicie można sprzedać rzecz i podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży.

W przypadku rozstrzygnięcia znoszącego współwłasność rzeczy przez jej sprzedaż w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego istotne jest, aby orzeczenie sądu zawierało stanowcze, bezwarunkowe i bezterminowe postanowienie o sprzedaży tej rzeczy. Nie polecam sprzedaży mieszkania za pośrednictwem sądu, gdyż znacznie korzystniej jest sprzedać mieszkanie na wolnym rynku. Można złożyć zgodny wniosek o zwieszenie postępowania i spróbować sprzedać lokal.

Warto także przed założeniem sprawy o rozwód porozmawiać z drugim małżonkiem i ustalić sposób podziału, a przede wszystkim czy wchodzą w grę spłaty i dopłaty. Niezbędnym jest również porozumienie się co do wartości poszczególnych nieruchomości i ruchomości oraz wysokości spłat i dopłat. Musimy mieć pewność, że na posiedzeniu sądu nie okaże się, iż jakiś element nie został uzgodniony. Takie podejście do sprawy pozwoli zwiększyć prawdopodobieństwo, że sąd przychyli się, aby rozpoznać wniosek o podział majątku w postępowaniu rozwodowym.

Jeżeli strony korzystają z pomocy adwokata lub innego prawnika pomocne jest również zorganizowanie spotkania z udziałem profesjonalnych pełnomocników, którzy dopilnują, aby wszystkie kwestie pomiędzy małżonkami były omówione.

O kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum - Łódź, Piotrkowska 82 w poprzecznej oficynie. Jest to brama vis a vis znanych "siódemek".
Zapraszamy również do naszej filii

  • Kancelaria prawna Pabianice, ul.Zamkowa 27
  • Kancelaria prawna Brzeziny, ul. Mickiewicza 17.

W kancelarii klient czuje komfort i atmosferę zaufania a także profesjonalizm.

Więcej...

Oferta

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej...

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od września 2009r. Przez cztery lata obsługiwała PGE Dystrybucję S.A., –a także inne spółki takie jak Grupowa Oczyszczalnia ŒŚcieków sp. z o.o. w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład Drogownictwa i Inżynierii.

Więcej...