Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Rozwód – nie taki diabeł straszny

Do postępowania rozwodowego należy się przygotować nie tylko formalnie, o czym już pisałam, ale przede wszystkim mentalnie. Niewątpliwie bowiem sprawa o orzeczenie rozwodu wiąże się dla każdej ze stron z ogromnym przeżyciem i stresem, co jest zrozumiałe. Bardzo często spotykam się z opiniami moich Klientów, że łatwo zawrzeć małżeństwo, gdyż ceremonia trwa w zasadzie chwilę w porównaniu do uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie o rozwód. Wiąże się to zazwyczaj z koniecznością uporządkowania wielu spraw małżonków i założonej przez nich rodziny. Wiele lat małżeństwa powoduje, że trudno podjąć tą ostateczną decyzję o rozwodzie. Gdy już jednak zdecydujemy się na ten krok, warto zastanowić się czy nie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika, w szczególności adwokata. Obserwując przeciwników procesowych występujących samodzielnie, mogą z całą stanowczością stwierdzić, że stres związany z samym pobytem w sądzie w sprawie o rozwód, a także brak doświadczenia, bardzo często uniemożliwia stronie zadawanie w sposób poprawny pytań np. świadkom. Przypomnieć w tym miejscu wypada, że nie możemy zadawać pytań sugerujących treść odpowiedzi. W takiej sytuacji pomoc adwokata jest niezbędna, gdyż w przeciwnym razie często dochodzi do uchylania pytań przez sąd, a tym samym pozbawiamy się możliwości dowodzenia swoich racji. Innym przykładem jest składanie do akt kserokopii dokumentów, które za zgodność z oryginałem może poświadczyć adwokat. Okoliczność ta ma kolosalne znaczenie w postępowaniu dowodowym, ponieważ dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez adwokata jest dowodem w sprawie tak samo wartościowym, jak złożenie jego oryginału. Kolejnym przykładem jest notoryczne składanie do akt sprawy paragonów fiskalnych jako dowód ponoszonych przez nas wydatków na np. dziecko. Wielokrotnie już informowałam moich Klientów, że paragony nie mogą stanowić dowodu w sprawie, gdyż nie widnieje na nich nasze imię i nazwisko. W sprawie o rozwód gdzie sąd orzeka również o wysokości alimentów niezbędne są faktury VAT.

Jak widzimy pułapek, które na nas czyhają w sądzie jest wiele, dlatego też warto udać się do prawnika po profesjonalną pomoc, by zagrożenia wyeliminować do minimum. Pamiętajmy, że w sprawie o rozwód rozstrzyganych jest wiele kwestii takich jak władza rodzicielska nad dziećmi, alimenty, kontakty z dziećmi, korzystanie ze wspólnego mieszkania i wiele innych. W zasadzie układamy nasze życie na nowo, a to jak ono będzie ostatecznie uporządkowane uzależnione jest od sędziowskiego werdyktu. Rolą zaś prawnika jest takie poprowadzenie sprawy o rozwód, aby zakończyła się ona zgodnie z oczekiwaniem Klienta.

Niewątpliwie zadaniem adwokata jest wsparcie Klienta nie tylko pod względem prawnym, ale także psychologicznym. Spędzone rozmowy, a przede wszystkim wysłuchanie osoby potrzebującej pomocy powoduje, że gdy już w końcu dojdzie do rozprawy negatywne emocje opadają, choć trzeba podkreślić, że nie zawsze się to udaje. Niejednokrotnie w trudnych przypadkach sugeruję terapię psychologiczną lub pomoc innego specjalisty. W szczególności gdy małżonkowie walczą o dzieci bądź żądają orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony emocje potrafią grać pierwsze skrzypce. Tu pojawia się adwokat, który uspokoi i kontroluje przebieg procesu. Zdarzało się, że podczas zadawania pytań świadkom zauważyłam, iż siedzący obok Klient uronił łzę. W takich sytuacjach, za każdym razem uświadamiam sobie, że zawód adwokata to nie tylko praca, ale także misja.

Rozwód jest do przejścia, a z fachową pomocą nie będzie traumatycznym wspomnieniem, dlatego śmiało można stwierdzić, że nie taki diabeł straszny.

O kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum - Łódź, Piotrkowska 82 w poprzecznej oficynie. Jest to brama vis a vis znanych "siódemek".
Zapraszamy również do naszej filii

  • Kancelaria prawna Pabianice, ul.Zamkowa 27
  • Kancelaria prawna Brzeziny, ul. Mickiewicza 17.

W kancelarii klient czuje komfort i atmosferę zaufania a także profesjonalizm.

Więcej...

Oferta

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej...

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od września 2009r. Przez cztery lata obsługiwała PGE Dystrybucję S.A., –a także inne spółki takie jak Grupowa Oczyszczalnia ŒŚcieków sp. z o.o. w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład Drogownictwa i Inżynierii.

Więcej...